Mijn favorieten

Wat is vastgoedPRO?


VastgoedPRO is de beroepsvereniging voor Nederlandse vastgoedprofessionals. De 700 aangesloten professionals zijn allen werkzaam in een beroepsgroep binnen de vastgoedsector.

Als beroepsvereniging richt VastgoedPRO zich op de individuele beroepen binnen de sector om haar leden optimaal te faciliteren. De vereniging is nu nog gericht op 2 beroepen met ieder een eigen sectie, namelijk de makelaar en de taxateur. Onze ambitie is echter groter. Ook andere professionals werkzaam in de vastgoedsector kunnen zich bij ons aansluiten en zal in de toekomst het aantal secties uitbreiden.

De focus van de vereniging ligt op kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en het faciliteren van de leden bij de uitoefening van hun beroep. De leden bedienen klanten in de particuliere (woning)markt alsook op de zakelijke markt voor bedrijfsmatig- en agrarisch vastgoed.

Filosofie

De vastgoedsector telt een groot aantal verschillende beroepen. Ieder beroep heeft zo weer zijn eigen behoeftes, wensen en tools. VastgoedPRO gelooft niet in het ‘one-size-fits-all’ model waarbij alle vastgoedprofessionals op dezelfde manier worden benaderd. De vereniging heeft daarom secties ingericht naar het type beroep. Daarbinnen wordt een eigen visie op het beroep ontwikkeld, kunnen leden met elkaar van gedachten wisselen en worden er tools en materialen ter ondersteuning aangeboden. Van oudsher ligt de focus op twee beroepen, makelaar en taxateur, maar de vereniging streeft naar aansluiting van meer beroepen binnen de vastgoedsector.

"Centraal waar het moet, decentraal waar het kan."

VastgoedPRO gelooft in de regionale kracht van haar leden en ondersteunt deze ook. Dat betekent concreet dat VastgoedPRO niet vanuit de centrale organisatie alles regisseert, maar juist decentraal de professional wil laten excelleren. Daarom werkt VastgoedPRO met vakinhoudelijk adviseurs die in hun regio actief leden ondersteunen. Ook worden er jaarlijks veel diverse evenementen en bijeenkomsten 'in de regio' georganiseerd en ondersteunt het bureau haar leden op het gebied van regionale marketing.

HistorieVastgoedPRO bestaat sinds 2009 en is ontstaan vanuit een fusie tussen Landelijke Makelaars Vereniging (LMV) en Register van Vastgoed Taxateurs (RVT). De vereniging is jong, daadkrachtig en ambitieus. Ondanks zijn relatief jonge bestaan kan VastgoedPRO bouwen op ruim 25 jaar ervaring vanuit de fusiepartners.

Wat is VastgoedPRO?


VastgoedPRO is een beroepsvereniging voor professionals actief in de vastgoedsector. Binnen de vereniging zijn de professionals georganiseerd per beroepsgroep. Onderling worden kennis en praktijk ervaringen gedeeld, zodat u erop kunt vertrouwen dat u zaken doet met een deskundig en ervaren persoon. Immers een huis kopen, verkopen, huren, verhuren of laten taxeren is niet niks.

Wat betekent het lidmaatschap voor u?

VastgoedPRO bewaakt de kwaliteit van de aangesloten professional zodat u met een gerust hart deze professional kunt inschakelen. Van een aantal zaken kunt u zeker zijn:


Geen kleine lettertjes

Uw professional werkt met gestandaardiseerd algemene consumenten voorwaarden die branche breed zijn vastgelegd en de goedkeuring hebben van de Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond.Onafhankelijk geschillen- en tuchtrecht

Onze professionals zijn aangesloten bij De Geschillencommissie in Den Haag die voor meer dan 50 branches het geschillenrecht organiseert. Deze organisatie, opgezet door de overheid, biedt u de zekerheid dat uw klacht inzake betaling of verleende diensten juist, terecht en onafhankelijk wordt beoordeeld mocht u er met de professional zelf niet uitkomen.Een professional met kennis

Niet iedereen kan lid worden bij VastgoedPRO. Wanneer een professional zich als lid wil aanmelden vind er ballotage plaats. Zo dient het aspirant lid aan bepaalde opleidingseisen te voldoen en moet er aansluitend jaarlijkse verplichte educatie worden gevolgd. Dit garandeert u dat uw professional op de hoogte is van de actuele ontwikkelingen in zijn vakgebied.Een breed professioneel netwerk

Mocht uw professional geconfronteerd worden met voor hem minder bekende zaken, dan heeft hij een inhoudelijk sterk bureau en 700 collega professionals tot zijn beschikking om raad te plegen.

Woning- en bedrijfsmatig aanbodHet woning- en bedrijfsmatig aanbod van VastgoedPRO-leden kunt u vinden via onze partners. Bent u op zoek naar een huur- of koopwoning of u wilt uw huis verkopen of verhuren? Klik op één van de onderstaande logo’s voor het VastgoedPRO aanbod, te herkennen aan het VastgoedPRO logo. 

Vastgoed Pro is ook aangesloten bij RealNext, het platform voor het landelijk aanbod commercieel onroerend goed.